bsarendetr

Kvalitet proizvoda, naša je snagaNOVUS Auto staklo centar

bsarendetr

Prilikom pružanja usluga kupcima, držimo se tehnološki propisanih procedura. Vrhunska kvaliteta garantuje zadovoljstvo kupaca.

Najveći svjetski proizvođači auto stakala proizvode sve tri varijante stakala: originalno, originalno zamjensko i zamjensko.

Originalna stakla su stakla proizvedena prema narudžbi proizvođača vozila. Imaju logo proizvođača stakla i marke vozila.

Originalna zamjenska stakla proizveo je isti proizvođač koji je imao ugovor za proizvodnju stakala za prvu ugradnju. Ta stakla imaju samo logo proizvođača stakla, ali ne i logo marke vozila.

Zamjenska stakla imaju istu specifikaciju i karakteristike kao i originalna stakla, ali nisu proizvedena u tvornici koja je radila stakla za prvu ugradnju.

Prilikom ugradnje auto stakala koristimo ljepila vrhunske kvalitete kao i savremene tehnike ugradnje i reparacije.

Dajemo 10 godina garancije na ugradnju auto stakla na Vaše vozilo.

Websites with bunus at Bingo gbetting.co.uk/bingo games.